Outsourcing informatyczny

Opieka nad systemem informatycznym może być uciążliwa. Firmy i instytucje chętnie przekazują ten obowiązek podmiotowi zewnętrznemu. Outsourcing IT zapewnia obsługę informatyczną, pomoc oraz serwis, przy stałym i niskim poziomie kosztów.

Obsługa informatyczna obejmuje:

 • systemy kopii bezpieczeństwa i bezpiecznej archiwizacji
 • pomoc przy wdrożeniach nowych rozwiązań, systemów i technologii
 • kompleksową i stałą opiekę nad siecią, oprogramowaniem i sprzętem
 • rozbudowę lub unowocześnienie istniejącej infrastruktury informatycznej
 • wykonywanie usług serwisowych w pełnym zakresie programowym i sprzętowym
 • dostarczanie sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych
 • konserwację stacji roboczych i serwerów (czyszczenie, modyfikacje, konieczne naprawy)
 • bieżącą konserwację systemów operacyjnych (aktualizacje, reinstalacje, odwirusowywanie)
 • konserwację oprogramowania finansowo-księgowego i specjalistycznego (archiwizacje, itp.)
 • wsparcie dla użytkowników i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów informatycznych
 • prowadzenie aktualnej ewidencji zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego
 • tworzenie i porządkowanie polityki licencyjnej oprogramowania używanego w przedsiębiorstwie
 • konfiguracje sprzętu i oprogramowania oraz inne prace związane z utrzymaniem systemu informatycznego
 • wprowadzenie polityki bezpieczeństwa (zabezpieczenie poufnych i ważnych danych, przed nieautoryzowanym dostępem) - audyty bezpieczeństwa, administracje, monitorowanie i zabezpieczanie dostępu do sieci

Gwarantujemy:

 • dostosowanie do wymagań i oczekiwań zleceniodawcy
 • konkurencyjne ceny i elastyczność przy ustalaniu warunków współpracy
 • przeprowadzanie prac w czasie niekolidującym z funkcjonowaniem firmy

Outsourcing informatyczny zapewnia:

 • utrzymanie aktualnego i nowoczesnego systemu informatycznego bez konieczności tworzenia własnego działu IT
 • dostęp do najnowszych technologii i specjalistów, bez inwestowania własnych środków w pracowników i szkolenia

Nasza oferta skierowana jest głównie do firm i instytucji działających w Otwocku, Józefowie, Karczewie, Falenicy i okolicach.