Outsourcing informatyczny

Opieka nad systemem informatycznym może być uciążliwa. Dlatego firmy coraz częściej przekazują ten obowiązek podmiotowi zewnętrznemu.

Outsourcing IT zapewnia:

Obsługa informatyczna

 • systemy kopii bezpieczeństwa i bezpiecznej archiwizacji
 • usługi serwisowe w pełnym zakresie programowym i sprzętowym
 • pomoc przy wdrożeniach nowych rozwiązań, systemów i technologii
 • kompleksowa i stała opieka nad siecią, oprogramowaniem i sprzętem
 • rozbudowa lub unowocześnienie istniejącej infrastruktury informatycznej
 • dostarczanie sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych
 • konserwacja stacji roboczych i serwerów (czyszczenie, modyfikacje, konieczne naprawy)
 • bieżąca konserwacja systemów operacyjnych (aktualizacje, reinstalacje, odwirusowywanie)
 • konserwacja oprogramowania finansowo-księgowego i specjalistycznego (archiwizacje, itp.)
 • wsparcie dla użytkowników i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów informatycznych
 • prowadzenie aktualnej ewidencji zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego
 • tworzenie i porządkowanie polityki licencyjnej oprogramowania używanego w przedsiębiorstwie
 • konfiguracje sprzętu i oprogramowania oraz inne prace związane z utrzymaniem systemu informatycznego
 • wprowadzenie polityki bezpieczeństwa (zabezpieczenie poufnych i ważnych danych, przed nieautoryzowanym dostępem) - audyty bezpieczeństwa, administracje, monitorowanie i zabezpieczanie dostępu do sieci

Gwarantujemy :

 • dostosowanie do wymagań i oczekiwań zleceniodawcy
 • konkurencyjne ceny i elastyczność przy ustalaniu warunków współpracy
 • przeprowadzanie prac w czasie niekolidującym z funkcjonowaniem firmy